All pasta 

farfalle_white.png
cavatelli_white.png
ditalini_white.png
lasagna_white.png

is

linguine_white.png
orzo_white.png
rigatoni_white.png
pastina_white.png
spaghetti_white.png
orecchiette_white.png

good pasta.